Thursday, February 13, 2014

GlencoreXstrata’s ferrochrome up 32%, African copper up 43%

GlencoreXstrata’s ferrochrome up 32%, African copper up 43%:'via Blog this'

No comments:

Post a Comment